Marche-en-Famenne  Op korte afstand en gemakkelijk te bereiken vanuit ons chalet.

Marche-en-Famenne

Marche-en-Famenne is de officieuze hoofdstad van de streek die Famenne wordt genoemd, een laaggelegen gebied aan de noordwestelijke rand van de Ardennen. Oorspronkelijk was Marche een versterkte stad, maar hiervan is niets anders overgebleven dan wat brokken vestingmuur en een wachttoren. Bijzonder is het dichtbijgelegen dorp Waha met een fraai romaans kerkje waarin de oudste wijsteen (XIde eeuw) van Belgie. Het centrum van Marche biedt een fraaie kerk, een paar bezienswaardige musea en een aantal oude panden. Veel is vernieuwd maar de sfeer uit het midden van de vorige eeuw is qua architectuur behouden. Het loont te wandelen door de kleinere straten en steegjes.

Een stukje verleden

Het grondgebied van Marche-en-Famenne is sinds de prehistorie door mensen bewoond. Daarvan getuigt de ontdekking van een harpoen uit de tijd van de rendierjagers en van talloze neolithische pijlpunten. In 1311 werd Marche een versterkte stad. Deze versterkingen werden pas verwijderd tijdens de Franse bezetting, eind 17de eeuw. Van de oorspronkelijke versterking bleef slechts een stukje muur en een toren over. De stad kende in de loop van haar geschiedenis een reeks verwoestende branden. Die van 1806 vernielde nagenoeg de hele stad, met inbegrip van de kerk. De huidige kerk, Saint-Remacle, werd verbouwd na de branden van 1615 en 1806. De toren in barokstijl dateert van 1715 en de kerk bezit enkele interessante kunstwerken.

Kunst en geschiedenis

Kunst en geschiedenis van Marche-en-Famenne vindt u in Le Musée des Francs et de la Famenne, dat in een mooie woning uit de 18de eeuw is ondergebracht. Een deel stelt u de geschiedenis van Marche en de Famenne voor, een woeste streek met een rijke geschiedenis, een tweede zaal heeft als thema de civilisatie van de Franken en een derde is gewijd aan de ‘Maître de Waha’, de meester van de gotische beeldhouwkunst van Marche. Het adres van het museum is de Rue du Commerce 17.

Het regiment ‘Chasseurs Ardennais’

De geschiedenis van het regiment ‘Chasseurs Ardennais’ vindt u in het Musée des Chasseurs Ardennais (Camp Roi Albert, Chaussée de Liège 65). Het vertelt over bestaan en wapenfeiten van deze elite-eenheid. Het begint met de geschiedenis van het 10de regiment (oorspronkelijk een afdeling van de Nederlandse infanterie maar na de verzelfstandiging in 1830 overgebracht naar het toen gestichte Belgische leger) en gaat via de periode 1914-1918 naar de tweede wereldoorlog en het verzet. Ook aan de naoorlogse periode met acties in Congo, Korea, ex-Joegoslavië en Afghanistan wordt aandacht besteed. Bezoek is mogelijk maar op afspraak: meer informatie vindt u op de site van Marche.